Obchodné podmienky

www.reklamnéodznaky.eu

Všeobecné ustanovenia

Kupující urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete uskutočniť objednávku prostredníctvom e-mailu info@reklamneodznaky.eu. V emaile uveďte vaše meno, fakturačnú, ak je potrebné aj dodaciu adresu, počet objednaných kusov odznakov a do emailu priložte spracované grafické podklady. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0903 588 688.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky, ak by sa tak nestalo neváhajte nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese info@reklamneodznaky.eu.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode BongoShop.sk sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak by vám náhodou faktúra nebola dodaná môžete ňu požiadať a my Vám ju dopošleme buď elektronickou formou alebo vytlačenú poštou. K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je závislá od spôsobu dodania tovaru.

4. Spôsob prevzatia tovaru

Tovar je možné prevziať osobne alebo formou dobierky.

- Osobný odber - uskutočňuje sa po predbežnej dohode pri osobnom odbere sa Vám nezarátava poštovné
- Dobierka - uskutočňuje sa prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., výška poštovného je 3.98 €
- nákup nad 69 € - pri nákupe tovaru v hodnote 69 € a viac poštovné neplatíte.

Náklady spojené s odberom tovaru hradí kupujúci.

5. Dodacia lehota

Tovar odosielame najneskôr do 14 pracovných dní (väčšinou skôr). Potom už závisí len od Slovenskej pošty, ako rýchlo k Vám tovar dodá. Ak dodaciu dobu nemôžeme splniť, ozveme sa Vám prostredníctvom emailu a daný problém sa pokúsime spoločne vyriešiť.

6. Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za

- oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou
- poškodenie zásielky zavinené poštou (v tomto prípade sa reklamácia vybavuje na pošte, ktorá tovar doručila)
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribú cie daného tovaru alebo iných nepredvídateľných prekážok

8. Reklamácie

Reklamácie sa vybavujú telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Reklamovaný tovar od Vás príjmeme až po vzájomnej dohode.

Ak pri preberaní Vášho balíku od Slovenskej pošty a.s. bol balík poškodený treba si nárokovať reklamáciu u Slovenskej pošty a.s.

9. Záruka

Tovar je dodávaný zákazníkovi v takom stave, v akom sme ho prijali od dodávateľa.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (2 roky).

Tovar je možné vrátiť do 7 pracovných dní a to v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru alebo v inom množstve ako je uvedené na vystavenej faktúre.

Prajeme Vám príjemný nákup!
BONGOstyle s.r.o.,Všetky práva vyhradené. Design by Zuzka © 2010 .